Skip to navigation

Skip to content

 • US
 • Finland
 • Australia
 • Slovak
 • Czech
 • Polish
 • Turkish
 • Norway
 • Denmark
 • Sweden
 • Greek
 • Français
 • Italiano
 • Espanol
 • Deutsch
 • English

Castrol Moto

INFORMACJE PRAWNE

Witamy

Witamy na stronie castrol.com/uk. Strona ta jest własnością i jest prowadzona przez Castrol Limited z siedzibą w: Wakefield House, Pipers Way, Swindon, SN3 IRE, United Kingdom.

Odwiedzających niniejszą stronę obowiązują warunki przedstawione poniżej. Przechodząc z tej podstrony na inną Użytkownik wyraża zgodę na te warunki. Nasza Deklaracja Dotycząca Ochrony Prywatności określa wykorzystanie jakichkolwiek danych osobowyych, które Użytkownik przekaże nam poprzez stronę. Kliknij na link znajdujący się w stopce strony aby poznać naszą Deklarację Dotyczącą Ochrony Prywatności.

Inne strony Castrol mogą zawierać warunki różniące się od niniejszych. Prosimy o sprawdzenie warunków obowiązujących na każdej odwiedzanej stronie.

Jeżeli nie jest podane inaczej, znajdujące się na stronie odniesienia do "firmy Castrol" lub "grupy Castrol" oznaczają Castrol Limited oraz spółki zależne oraz jednostki stowarzyszone.

Nasze zobowiązania wobec Ciebie

Castrol Limited dostarcza niniejszą stronę w stanie, w jakim się znajduje ("as is") i nie daje żadnego rodaju zapewnień ani nie składa oświadczeń względem tej strony lub jej zawartości. Informacje zawarte na tej stronie nie mają charakteru kompleksowego. Pomimo naszych starań, mogą nie być dokładne, aktualne lub mieć zastosowania w konkretnych warunkach i sytuacjach. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne niedokładności lub pominięcia zaistniałe na niniejszej stronie a jakiekolwiek decyzje podjęte przez Użytkownika na podstawie informacji zawartych na ninieszej stronie są podejmowane na jego wyłączną odpowiedzialność. Ani Castrol Limited ani Grupa Castrol nie ponoszą odpowiedzialności za bezpośrednią, pośrednią, wyjątkową, wtórną lub inną stratę lub zniszczenie jakiegokolwiek rodzaju wynikające z dostępu do lub użytkowania niniejszej strony lub dowolnych informacji w niej zawartych. Bez względu na powyższe Castrol Limied oraz Grupa Castrol pozostają odpowiedzialne za jakiekolwiek świadome wprowadzenie w błąd przy pomocy informacji zawartych na niniejszej stronie oraz za śmierć lub obrażenia wynikające z naszego zaniedbania.

Użytkownik pobiera materiały z niniejszej strony na własną odpowiedzialność. Castrol Limited nie gwarantuje że materiały te są wolne od wirusów, robaków, koni trojańskich lub innego kodu komputerowego mogącego mieć działanie niszczące. Jest wyłączną odpowiedzialnością Użytkownika zabezpieczenie komputera oraz danych oraz poniesienie kosztów serwisu, napraw lub poprawek koniecznych wskutek używania niniejszej strony.

Ograniczenia i wyłączenia przedstawione na niniejszej stronie będą ważne w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez właściwe prawo.

Informacja o produktach

Tam, gdzie podaliśmy na tej stronie informacje o produktach Castrol włączając w to arkusze danych produktów, arkusze dotyczące bezpieczeństwa materiałów, podjęto wszelkie kroki aby informacje te były prawdziwe w momencie ich publikacji. Niemniej jednak informacje takie mogą podlegać zmianom po dacie opublikowania w kwestii składu mieszaniny, metody stosowania którychkolwiek produktów tu wspomnianych lub w kwestii wymagań przedstawionych w aprobacie specyfikacji odnoszącej się do któregokolwiek z tych produktów. Właściwości i specyfikacja produktów Castrol może być różna w różnych krajach. Skontaktuj się ze swoim lokalnym biurem Castrol przed użyciem któregokolwiek z produktów w sposób innyh niż opisany. W celu uniknięcia wąptliwości, odpowiedzialność za informacje o produktach przedstawione na tej stronie podlega zasadom sekcji "Nasza odpowiedzialność wobec Ciebie".

Użycie linków

Ani Castrol Limited ani Grupa Castrol nie są odpowiedzialne za zawartość jakiejkolwiek innej strony, włączając w to jakąkolwiek stronę poprzez którą Użytkownik uzyskał dostęp do naszej strony lub do której Użytkownik uzyskał dostęp poprzez naszą stronę. Nie ponosimy odpowiedzialności w związku z takimi stronami lub linkami.

W miejscach, gdzie umieszczamy link do strony innego podmiotu, robimy to w dobrej wierze, że strona ta zawiera lub może zawierać materiały, które są w istotny sposób związane z tymi zamieszczonymi na naszej stronie. Taki link nie oznacza, że Castrol Limited lub Grupa Castrol sprawdziły lub popierają zawartość danej strony innego podmiotu lub tę stronę - w niektórych sytuacjach link może odwoływać się do strony przedstawiającej poglądy sprzeczne z poglądami przedstawionymi na naszej stronie lub reprezentowanymi przez Castrol Limited lub Castrol Group.

Znaki towarowe

Nazwa Castrol oraz logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi Castrol Limited. Wszystkie inne znaki towarowe, nazwy produktów, nazwy firm lub logo użyte na tej stronie należą do prawowitych właścicieli lub Castrol Limited. Nie zostaje udzielone zezwolenie ani pozwolenie (jawne ani domniemane) w kwestii wykorzystania któregokolwiek z tych znaków towarowych, elementów wizualnych, nazw produktów, log oraz tytułów i jakiekolwiek ich wykorzystanie może stanowić naruszenie praw ich posiadaczy.

Prawa autorskie

Prawa autorskie do treści oraz jakichkolwiek elementów możliwych do pobrania z niniejszej strony należą do Castrol Limited, grupy Castrol oraz stron trzecich. Wszystkie prawa zastrzeżone. Castrol Limited, Wakefield House, Pipers Way, Swindon, SN3 1RE, United Kingdom.

Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich właściwych praw autorskich. Zezwalamy na wykonywanie kopii niniejszej strony internetowej jako niezbędnego niezamierzonego działania wynikającego z jej wyświetlania oraz na jej drukowanie w celach prywatnych. Każde inne użycie jest ściśle zabronione. Użytkownik nie może umieszczać strony jako części innej strony ani linkować do innej podstrony niż strona domowa bez wyraźnego pisemnego zezwolenia.

Informacje nieosobowe.

W przypadku informacji innych niż dane osobowe, które będą traktowane w sposób zgodny z Deklaracją Dotyczącą Ochrony Prywatności, która umieszczona jest na niniejszej stornie, Użytkownik wyraża zgodę na posiadanie przez nas nieograniczonych praw do tych informacji i na wykorzystywanie ich przez nas w dowolny sposób. Informacje takie uznane zostają za nietajne.

Zmiany na stronie internetowej

Informacje, materiały oraz treść zawarte na podstronach niniejszej strony internetowej mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez wcześniejszego zawiadomienia. Zmiany mogą być również wprowadzane do warunków korzystania z niniejszej strony internetowej w dowolnym momencie. Użytkownik zobowiązuje się regularnie zapoznawać się z warunkami i dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę Użytkownika na jakiekolwiek zmian.

Jakie prawo obowiązuje w stosunku do niniejszej strony internetowej?

Wykorzystanie przez Użytkownika niniejszej strony oraz pobieranie z niej dowolnych elementów, jak również działanie niniejszych zasad użytkowania, podlega prawu Anglii i Walii. Wyłącznie sądy Anglii i Walii rozstrzygają jakiekolwiek spory związane z użyciem niniejszej strony internetowej.

W przypadku gdyby jakakolwiek część warunków przedstawionych w warunkach korzystania z niniejszej strony została uznana przez jakikolwiek kompetentny urząd za nieważne, niezgodne z prawem lub nieegzekwowalne w jakimkolwiek stopniu, warunki te zostaną w tym stopniu wyłączone z pozostałych warunków, które nadal będą ważne i egzekwowalne w najpełniejszym zakresie, na jakie pozwala odnośne prawo.

Nota potwierdzająca

Copyright © Castrol Limited 2013